Jun 17, 2016

China FDC on "Ancient Towns of China (II)"

First Day Cover
首日封
Sobrescrito de 1.º Dia

China


Ancient Towns of China (II)

Date of Issue : 19 May 2016

6-1 : Qintong Town in Jiangyan, Jiangsu
6-2 : Qiliping Town in Hong'an, Hubei
6-3 : Qingyan Town in Guiyang, Guizhou
6-4 : Zhujiajiao Town in Qingpu, Shanghai
6-5 : Sanhe Town in Feixi, Anhui
6-6 : Huangyao Town in Zhaoping, Guangxi

No comments:

Post a Comment